V O L Á M   S A  R A D O  ,  T E Š Í  M A  !


Som fotograf
Milujem svoju rodinu, hudbu a film. 
Nie je deň, kedy by som nespravil aspoň jednu fotku. 
Fotografiou píšem príbeh, ku ktorému 
sa vždy rád vrátim. 

Rado